• Jedálniček
   • Život na škole
   • Facebook
   • Známky
   • Rozvrh
   • IT akadémia
   • tip a trik
  • Sobota 24. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
 • Kontakt   Riaditeľka   Hospodárka
    Základná škola Ing. Svetlana Chábelová   Marcela Ravasová
    Sadová 620  +421-34-6514380    +421-34-6514380
    905 01  Senica  +421-917-274-414    
      svetlana.chabelova @zs3senica.sk   marcela.ravasova @zs3senica.sk
  Telefón:  +421-34-6514380 Zástupkyňa pre I. stupeň   Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
  Mobil:  +421-905-621996 PaedDr. Nina Baumgartnerová Alena Machová, Blažena Kocúriková
  Fax:  +421-34-6512910  +421-34-6512810    +421-34-6512910
  E-mail: info@ zs3senica.sk nina.baumgartnerova @zs3senica.sk   alena.machova @zs3senica.sk
    podatelna@ zs3senica.sk Zástupkyňa pre II. stupeň   Školská jedáleň
    staznosti@ zs3senica.sk Mgr. Anna Kičková   Jana Ligačová
       +421-34-6512810    +421-903-132322
  Zriaďovateľ:  Mesto Senica anna.kickova @zs3senica.sk   jana.ligacova @zs3senica.sk
  IČO : 31 827 705 Webmaster   Školský klub detí
  E-schránka E0006563915 webmaster @zs3senica.sk    +421-904-641867